logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
138

Wzrok - dlaczego każdy człowiek widzi inaczej?

Adresaci

Zakres treści

  1. Percepcja wzrokowa człowieka.
  2. Korelacja pomiędzy wiedzą człowieka a widzeniem.
  3. Informacje z zakresu pomiaru ruchu oczu.
  4. Interpretacje i ocena percepcji wzrokowej człowieka w kontekście procesu kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu