logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
137

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Poczucie własnej wartości, samoocena, ja – rozumienie pojęć.
  2. Znaczenie trafnej diagnozy dla podejmowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.
  3. Uwarunkowania obniżenia poczucia własnej wartości? (czynniki rozwojowe, depresja, zaburzenia hierarchii wartości, wpływ popkultury, sytuacje traumatyczne, brak kompetencji).
  4. Działania szkoły wspierające ucznia o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu