logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
136

Budowanie autorytetu nauczyciela

Adresaci

Zakres treści

  1. Czym jest autorytet?
  2. Rola i znaczenie autorytetu w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
  3. Sposoby budowania autorytetu wśród uczniów.
  4. Model nauczyciela posiadającego autorytet.
  5. Działania sprzyjające budowaniu autorytetu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu