logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
136

Programowanie wizualne wg nowej podstawy programowej z informatyki dla szkoły podstawowej nowość

podstawowej

Adresaci

Zakres treści

 1. Środowisko programowania wizualnego Scratch; pojęcia: duszka (obiektu), kostiumu, sceny.
 2. Zakładanie konta użytkownika na stronie domowej Scratcha; przeglądanie projektów umieszczonych na stronie; porównanie wersji online z klasyczną, instalowaną lokalnie.
 3. Składnia języka (gotowe, dostępne bloki) poprzez tworzenie prostych sekwencyjnych projektów multimedialnych.
 4. Programowanie obsługi zdarzeń jako reakcji na naciśnięcie myszy/klawiatury lub kolizję obiektów.
 5. Instrukcje sterujące (instrukcje warunkowe, pętle) na przykładach projektów, których sposób działania zależy od użytkownika.
 6. Stosowanie zmiennych we własnych projektach (np. do zliczania liczby punktów zdobytych podczas gry).
 7. Używanie grafiki w projektach – rysowanie, korzystanie z wbudowanego edytora graficznego, rozpoznawanie koloru.
 8. Analizowanie projektów stworzonych przez inne osoby; pomoc w znalezieniu i poprawieniu typowych błędów; rozbudowywanie już istniejących, opublikowanych projektów.
 9. Propozycje sposobów prowadzenia zajęć z uczniami:
  1. określanie problemu i celu do osiągniecia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie projektu,
  2. formułowanie problemu w postaci specyfikacji (opisu danych i wyników) i wyróżnianie kroków w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów,
  3. badanie podzielności liczb, wyodrębnianie cyfry danej liczby, algorytm Euklidesa, wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkowanie elementów w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie. Wartości logiczne, liczby, znaki i teksty.
 10. Elementy programowania tekstowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
14–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu