logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
135

Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – sprawdzone pomysły na aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

Adresaci

Zakres treści

 1. Każdy ma potencjał, czyli sztuka diagnozowania.
 2. Co tygrysy lubią najbardziej – zapytaj, zanim zaproponujesz.
 3. Sprawdzone w praktyce – przykłady i inspiracje:
  1. szkolna gazeta,
  2. teatr jest dobry na wszystko,
  3. wolontariat nie dla punktów,
  4. uczniowski fundusz obywatelski,
  5. pomysły na samorządność.
 4. Co sprzyja aktywności – tworzenie warunków i klimatu do rozwoju.
 5. Czego się Jaś nauczy, Jan będzie umiał – kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych – podstawowym zadaniem edukacji i szansą dla świata.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu