WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
135

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w kontynuowaniu reformy oświaty i w aspekcie zmian w zasadach jej finansowania oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela wg stanu na 1 stycznia 2018 r. i 1 września 2018 r. nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Podstawy prawne i procedury tworzenia i zatwierdzania arkusz organizacji roku szkolnego:
  1. realizacja podstawy programowej,
  2. ramowe i szkolne plany nauczania,
  3. kwalifikacje nauczycieli,
  4. przydział czynności nauczycielom,
  5. godziny do dyspozycji dyrektora,
  6. organizacja zajęć pozalekcyjnych,
  7. programy nauczania i podręczniki,
  8. pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  9. procedura opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji roku szkolnego, sporządzanie aneksów.
 2. Ruch służbowy nauczycieli i zmiany w statusie nauczycieli:
  1. zatrudnianie,
  2. ograniczanie wymiaru zatrudnienia,
  3. dopełnianie etatu,
  4. zwalnianie nauczycieli (w tym: przejście w stan nieczynny, wygaśnięcie stosunku pracy, przejście na emeryturę lub rentę) ze szczególnym uwzględnieniem praw nauczycieli do wcześniejszej emerytury i świadczeń kompensacyjnych,
  5. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli,
  6. zmiany w czasie pracy nauczycieli,
  7. odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli,
  8. zmiany w ocenie pracy nauczycieli,
  9. zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia,
  10. zmiany w wynagradzaniu nauczycieli.
 3. Status prawny dyrektora szkoły:
  1. powierzenie i odwołanie ze stanowiska,
  2. czas pracy, zniżka godzin,
  3. ocena pracy,
  4. zmiany w urlopie wypoczynkowym.
 4. Pracownicy administracji i obsługi szkolnej:
 5. a) zasady zatrudniania,
 6. b) zasady wynagradzania.
Liczba godzin
7
Odpłatność
150,00

Ten kurs jest oferowany w następujących ośrodkach:

 • Lublin
 • Zamość
 • Biała Podlaska

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu