logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
135

Programowanie w środowisku Processing nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Środowisko Processing – instalacja i korelacja z innymi językami – Java, JavaScript i Python; przygotowywanie aplikacji na system Android.
  2. Zapoznanie się ze środowiskiem – praca w trybie Java i JavaScript.
  3. Projektowanie i tworzenie motywów z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli; wykorzystywanie zmiennych; pisanie własnych funkcji; elementy logiki.
  4. Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem; wykorzystywanie różnych struktur danych i algorytmów; przykłady stosowania losowości.
  5. Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu, np. malowanie po ekranie, przetwarzanie fotografii, symulacje; wizualizacja algorytmów, np. sito Erastotenesa, algorytm Euklidesa, wyszukiwanie i sortowanie.
  6. Bezpieczne i mądre włączanie się w społeczność osób programujących w Processingu; uczenie się od innych i z innymi.
  7. Ocenianie prac uczniowskich pod kątem zastosowanych rozwiązań programistycznych, walorów estetycznych pracy, twórczego wkładu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu