WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
135

Budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • wychowawcy klas
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zakres treści

 1. Warunki budowania pozytywnych relacji.
 2. Dyspozycje osobowościowe nauczyciela.
 3. Umiejętności interpersonalne wspomagające wychowanie.
 4. Czynniki sprzyjające i bariery komunikacyjne w pracy z uczniami.
 5. Warunki skutecznej komunikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • dokonają autoanalizy swojej osobowości
 • określą własne psychologiczne dyspozycje do pełnienia roli nauczyciela, wychowawcy
 • pogłębią psychologiczne i społeczne kompetencje.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu