logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
134

„Uczeń świadomym konsumentem” – jak kształtować postawy prośrodowiskowe uczniów? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Pojęcie i rodzaje konsumpcji.
  2. Wpływ reklamy na konsumpcję.
  3. Zasady świadomej konsumpcji wynikające z potrzeby ochrony zasobów środowiska.
  4. Nowe trendy w ochronie środowiska związane z ograniczeniem konsumpcji.
  5. Projekt edukacyjny, jako efektywna metoda kształtowania postaw prośrodowiskowych uczniów.
  6. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu