logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
134

Programowanie tekstowe w klasach VI-VIII szkoły podstawowej - Python nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Metodyka pracy z uczniem. Aspekty dydaktyczne grafiki żółwia.
 2. Poznanie środowiska Python. Pisanie i uruchamianie programów.
 3. Zapoznanie z modułem Turtle w języku Python:
  1. podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia,
  2. tworzenie prostych rysunków,
  3. funkcje – przykłady, definiowanie własnych funkcji,
  4. programowanie czynności powtarzalnych – przykłady zastosowań instrukcji warunkowych i iteracyjnych, przykłady zastosowań rekurencji.
 4. Tworzenie motywów graficznych z wykorzystaniem kolorowania i elementów losowości.
 5. Rozwiązywanie zadań graficznych, testowanie rozwiązań, ocena prac uczniowskich.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu