logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
132

Kształtowanie pozytywnych postaw i wychowanie ku wartościom jako wyzwanie współczesnej szkoły nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Tworzymy katalog wartości, kształtujący pozytywne postawy wobec siebie i innych ludzi.
  2. Jak rozmawiać z uczniami o wartościach?
  3. Wychowanie ku wartościom – przykłady metod, gier i zabaw do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  4. Praktyczne wskazówki wychowania zdrowotnego w rzeczywistości kulturowo-społecznej XXI wieku.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu