logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
131

O potrzebie wychowania do wartości

Adresaci

Zakres treści

 1. Wartości – co to takiego?
 2. Dlaczego wychowywać do wartości?
 3. Edukacja do wartości czy wychowanie do wartości?
 4. Wartości bycia i dawania.
 5. Skutki zaniedbania rozwoju własnej osobowości według A. Maslowa (tzw. metapatologie):
  1. kryteria dojrzałej osobowości,
  2. wartości i antywartości.
 6. Do jakich wartości wychowywać?
 7. Metody wychowania do wartości.
 8. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu