logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
130

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Adresaci

Zakres treści

 1. Tradycyjne metody nauczania i narzędzia cyfrowe w edukacji.
 2. Innowacyjne metody kształcenia i narzędzia cyfrowe:
  1. Blended learning,
  2. cyfrowa aktywizacja uczniów – wykorzystanie narzędzi TIK w pracy na lekcji,
  3. lekcja odwrócona,
  4. metoda gamifikacji,
  5. metoda projektowa,
  6. model Bring Your Own Device.
 3. Planowanie lekcji z wykorzystaniem wybranej metody kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu