logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
130

Szkoła dobrze wychowana - jak to osiągnąć?

Adresaci

Zakres treści

  1. Czym jest wychowanie? – różne podejścia, różne przekonania, różne praktyki.
  2. Wychowanie w świetle prawa.
  3. Rola i zadania szkoły w procesie wychowania.
  4. Budowanie autorytetu wychowawczego.
  5. Problemy, zagrożenia i pułapki w procesie wychowania.
  6. Planowanie działań podnoszących skuteczność wychowania w szkole/placówce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu