logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
13

Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

Adresaci

Zakres treści

 1. Rodzaje i formy pracy zdalnej.
 2. Zalety i wady kształcenia zdalnego.
 3. Niezbędne kompetencje nauczyciela kształcącego zdalnie.
 4. Efektywna organizacja procesu kształcenia zdalnego:
  1. aktywizowanie i motywowanie uczniów w procesie kształcenia zdalnego,
  2. indywidualizacja pracy podczas kształcenia zdalnego,
  3. metody nauczania wykorzystywane podczas kształcenia zdalnego,
  4. ocenianie uczniów podczas nauki zdalnej,
  5. zasady przekazywania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • poznają rodzaje i formy pracy zdalnej
  • wskażą zalety i wady procesu kształcenia zdalnego
  • określą niezbędne kompetencje nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne
  • przygotują wykaz czynników decydujących o efektywności procesu kształcenia zdalnego.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  100,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu