logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
13

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Adresaci

Zakres treści

 1. Wymagania wobec szkół, a moja szkoła.
 2. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w obszarach działalności szkoły:
  1. definiowanie przedmiotu ewaluacji,
  2. formułowanie pytań badawczych,
  3. określanie kryteriów ewaluacji,
  4. źródła i metody zbierania danych,
  5. harmonogram ewaluacji,
  6. refleksja nad działaniami wynikającymi z ewaluacji.
 3. Ewaluacja wewnętrzna metodą Profil szkoły.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu