WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
129

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Relacja nauczyciel–rodzic, wzajemne oczekiwania.
 2. Typy charakterologiczne rodziców i nauczycieli.
 3. Sytuacje problemowe w szkole i placówce–indywidualne podejście i strategie postępowania.
 4. Style porozumiewania się.
 5. Bariery w komunikacji, ich rodzaje oraz sposoby przezwyciężania.
 6. Zasady i metody efektywnej oraz satysfakcjonującej obie strony komunikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają psychologiczne przyczyny trudności w komunikacji między nauczycielami i rodzicami
 • poznają indywidualne style porozumiewania się między ludźmi
 • nabędą umiejętność rozpoznawania głównych barier w komunikacji i ich eliminowania
 • poznają zasady i metody efektywnej oraz satysfakcjonującej obie strony komunikacji.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
18--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu