logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
129

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

Adresaci

Zakres treści

  1. Relacja nauczyciel–rodzic, wzajemne oczekiwania.
  2. Typy charakterologiczne rodziców i nauczycieli.
  3. Sytuacje problemowe w szkole i placówce–indywidualne podejście i strategie postępowania.
  4. Style porozumiewania się.
  5. Bariery w komunikacji, ich rodzaje oraz sposoby przezwyciężania.
  6. Zasady i metody efektywnej oraz satysfakcjonującej obie strony komunikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
18--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu