logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
129

Nowoczesne technologie w procesie uczenia (się)

Adresaci

Zakres treści

 1. TIK w przepisach prawa, w tym Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
  1. kategorie klasyfikacji TIK,
  2. zasady korzystania z TIK,
  3. kodeks TIK,
  4. bezpieczeństwo w sieci,
  5. prawa autorskie.
 2. Nowoczesne narzędzia TIK (ebooki, multibooki, internetowe zasoby edukacyjne, wirtualne lekcje).
 3. Multimedialne zasoby edukacyjne i otwarte licencje edukacyjne:
  1. tworzenie multimediów (np. Prezi, Glogster),
  2. edytory tekstu (np. Google Docs),
  3. oprogramowanie do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania pomysłów (np. MindMap),
  4. interaktywne aplikacje edukacyjne (np. Learningapps, Edukator.pl),
  5. multimedia edukacyjne (np. KhanAcademy, Scholaris, E-podręczniki).
 4. Zasady planowania lekcji z wykorzystaniem TIK:
  1. dobór treści,
  2. formułowanie celów i kryteriów sukcesu,
  3. opracowanie ćwiczeń i zadań,
  4. indywidualizacja nauczania z wykorzystaniem TIK,
  5. ewaluacja celu zajęć.
 5. Planowanie zajęć z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych – tworzenie scenariuszy zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

12

Odpłatność
200,00
Liczba uczestników w grupie
14–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu