logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
129

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Adresaci

Zakres treści

  1. Treści dotyczące rodziny zawarte w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie.
  2. Rola rodziny i relacji w niej panujących w kształtowaniu postaw i budowaniu systemu wartości u uczniów.
  3. Płaszczyzny i zasady współpracy rodziny ze szkołą.
  4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jako jedna z możliwości wspomagania wychowawczej roli rodziny – propozycje rozwiązań metodycznych.
  5. Przykłady innych form wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu