logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
128

Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Tworzenie komunikatu – przekazu poprzez łączenie starych i nowych mediów.
  2. Aktywizacja pracy ucznia i nauczyciela oparta o współpracę w chmurze.
  3. Spotkanie edukacji w kreatywnym kierowaniu własnym rozwojem.
  4. Włączenie TIK do procesu uczenia się – wspomaganie zdobywania informacji i wiedzy z różnych źródeł.
  5. Bezpieczna praca w sieci.
  6. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu