logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
127

Dydaktyka medialna – zastosowanie TIK w pracy nauczyciela

Adresaci

Zakres treści

  1. Prawo autorskie w edukacji.
  2. Zasady korzystania z treści publikowanych w Internecie.
  3. E-podręcznik w procesie nauczania/uczenia się.
  4. Wykorzystanie e-zasobów edukacyjnych.
  5. Zastosowanie aplikacji cyfrowych do diagnozowania uczniów.
  6. Tworzenie testów w różnych aplikacjach.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15-20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu