logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
126

Tworzenie quizów, testów, ankiet i mierników za pomocą programów internetowych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wprowadzenie do tematyki quizów, testów i ankiet.
  2. Nauka obsługi programów Quizziz, Kahoot, LearningApps i Mentimeter.
  3. Tworzenie sprawdzianów i testów.
  4. Formy budowy poszczególnych typów quizów.
  5. Metody udostępniania pracy uczniom.
  6. Zbieranie wyników, edycja i tworzenie podsumowań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
12-15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu