WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
124

Stres dobry i zły - jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas

Zakres treści

 1. Stres jako reakcja obronna organizmu.
 2. Stres dobry czy zły – jak go rozpoznać i nim zarządzać?
 3. Jak wydobyć profity ze stresu?
 4. Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu.
 5. Osiem cech decydujących o zdrowiu (psychoneuroimmunologia).
 6. Psychologiczne techniki redukcji poziomu stresu dla starszych i młodszych.
 7. Metody relaksacyjne dla starszych i młodszych (przykładowe techniki relaksacyjne i oddechowe).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • uporządkują i pogłębią wiedzę na temat stresu
 • poznają techniki relaksacyjne i metody wspomagające proces konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
 • nabędą umiejętność stosowania metod relaksacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu