logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
122

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

Adresaci

Zakres treści

  1. Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka.
  2. Omówienie pojęcia małej motoryki.
  3. Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe.
  4. Dobór odpowiedniej pozycji do pracy, transfery, zmiany pozycji.
  5. Usprawnianie polisensoryczne w terapii ręki.
  6. Analiza wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
  7. Propozycje ćwiczeń i zabaw.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
18–24

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu