logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
121

Organizacja procesów edukacyjnych w G-Suite nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zasoby G-Suite, w tym Classroom.
  2. Budowanie struktury (tworzenie zespołów nauczycielskich, uczniowskich).
  3. Tworzenie lekcji „krok po kroku”.
  4. Komunikacja z uczniami, z zespołami nauczycielskimi.
  5. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów.
  6. Wykorzystanie G-Suite w edukacji zdalnej i stacjonarnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12-15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu