WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
121

Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Zjawisko cyberprzemocy, formy występowania (podszywanie się, hating, kompromitujące materiały, zdjęcia i filmy, seksting).
 2. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole/placówce.
 3. Reagowanie na przypadki ujawnienia cyberprzemocy w szkole, tworzenie procedur:
  1. identyfikacja sprawcy,
  2. sposoby zabezpieczania dowodów cyberprzemocy,
  3. postępowanie ze sprawcą i ofiarą cyberprzemocy,
  4. współpraca z policją, sądem rodzinnym i innymi instytucjami pomocowymi.
 4. Zabezpieczenie szkolnej sieci informatycznej, sposoby monitorowania aktywności.
 5. Cywilnoprawne i karnoprawne aspekty cyberprzemocy, prawne instrumenty ochrony:
  1. naruszenie dóbr osobistych,
  2. zniesławienie, zniewaga,
  3. groźby karalne,
  4. nękanie, stalking.
 6. Akty prawne pomocne w walce z cyberprzemocą:
  1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  2. Kodeks karny,
  3. Kodeks cywilny,
  4. Konwencja Praw Dziecka.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • nabędą podstawową wiedzę z zakresu zjawiska cyberprzemocy, form jego występowania oraz prawnych aspektów
  • poznają sposoby i procedury reagowania na zjawisko cyberprzemocy
  • poznają cywilnoprawne i karnoprawne aspekty cyberprzemocy.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  70,00
  Liczba uczestników w grupie
  20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu