logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
120

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

Adresaci

Zakres treści

 1. Podstawowe systemy odbioru bodźców sensorycznych.
 2. Wpływ zaburzeń w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych na rozwój dziecka.
 3. Ocena przebiegu procesów integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
 4. Istota zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej w:
  1. autyzmie,
  2. niepełnosprawności intelektualnej,
  3. ADHD,
  4. dysleksji.
 5. Wykorzystanie integracji sensorycznej w terapii dzieci – ćwiczenia.
 6. Ocena skuteczności terapii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu