WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
120

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - przeciwdziałanie i profilaktyka

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Współczesne media a rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
 2. Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zagrożenia zdrowia fizycznego,
  2. zagrożenia zdrowia psychicznego,
  3. cyberseks, seksting, pornografia,
  4. sekty, nadużywanie, wykorzystywanie,
  5. uzależnienie, kompulsja, natręctwa,
  6. przemoc, psychomanipulacja, terroryzm,
  7. przestępstwa finansowe.
 3. Gra, aplikacja, film, bajka jako zagrożenie zdrowia i życia.
 4. Diagnostyka zaburzeń dzieci i młodzieży wywołanych zagrożeniami w cyberprzestrzeni:
  1. analiza zachowania – techniki i narzędzia,
  2. symptomy zaburzeń,
  3. analiza i wykorzystanie danych diagnostycznych.
 5. Przeciwdziałanie i profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni:
  1. zadania nauczyciela oraz zakres szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych,
  2. rola rodziców w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
 6. Zasady wyznaczania i kontroli długości, częstości, zakresu przebywania w cyberprzestrzeni.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat zagrożeń tkwiących w cyberprzestrzeni oraz oddziaływań zapobiegawczych w tym zakresie, adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży
 • nabędą umiejętność diagnozy zachowań zwiastujących problemy powstałe wskutek przebywania w cyberprzestrzeni.
Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu