WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
12

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawa programowa i jej znaczenie w pracy szkoły/placówki.
  2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej – monitoring wewnętrzny (metody, techniki i narzędzia monitoringu).
  3. Etapy monitorowania podstawy programowej.
  4. Rola i zadania nauczyciela, zespołów nauczycielskich i dyrektora w procesie monitorowania realizacji podstawy programowej.
  5. Interpretowanie i wykorzystywanie wyników monitorowania realizacji podstawy programowej do oceny postępów uczniów i efektywności procesu kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
60,00 zł
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu