logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
12

Jak zorganizować rozwój zawodowy nauczycieli? nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Prawne aspekty doskonalenia nauczycieli.
 2. Metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, w tym m. in.:
  1. wewnątrzszkolne szkolenia,
  2. obserwacje koleżeńskie,
  3. spacery edukacyjne,
  4. zajęcia pokazowe,
  5. wymiana doświadczeń.
 3. Organizacja wskazanych sposobów wsparcia, w tym opracowanie narzędzi ułatwiających zastosowanie wybranych metod.
 4. Planowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli z zastosowaniem poznanych metod.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu