WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
11

Grunt to bezpieczeństwo - planowanie działań oraz współpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele/wychowawcy wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Umocowania prawne w zakresie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Regulaminy, procedury, kodeksy dotyczące bezpieczeństwa – zasady tworzenia i zakres problemowy.
 3. Rola poczucia bezpieczeństwa w edukacji.
 4. Właściwa diagnoza szkoły/placówki punktem wyjścia do planowania działań z zakresu bezpieczeństwa.
 5. Najczęstsze sytuacje i problemy pojawiające się w szkole/ placówce dotyczące spraw bezpieczeństwa
 6. Bezpieczeństwo w sieci.
 7. Współpraca dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w szkole/placówce.
 8. Rola i zadania samorządu uczniowskiego w budowaniu bezpieczeństwa w szkole/placówce.
 9. Tworzenie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa.
 10. Bank dobrych praktyk i pomysłów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zostaną przygotowani do podejmowania działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa w szkole/ placówce we współpracy z innymi organami szkoły/placówki
 • wypracują model właściwego planowania i organizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa
 • wymienią się doświadczeniami i dobrymi praktykami mającymi wpływ na poprawę i wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole/placówce.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
16--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu