WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
119

Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zakres treści

 1. Uzależnienie od Internetu.
 2. Agresja elektroniczna.
 3. Cybernarkotyki.
 4. Zaburzenia odżywiania.
 5. Bigoreksja.
 6. Używki.
 7. Depresja, samookaleczenia, próby samobójcze.
 8. Niebezpieczne zabawy (spirytyzm, rytuały magiczne).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają sposoby diagnozowania problemów swoich podopiecznych
 • nabędą umiejętność udzielenia wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych
 • nabędą wiedzę w zakresie sposobów motywowania podopiecznych do zmiany zachowań i zachęcania do specjalistycznego leczenia.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu