logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
119

Wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w edukacji i terapii osób z autyzmem nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Trudności w mowie i komunikacji osób z autyzmem.
  2. Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC).
  3. Metody i narzędzia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (PECS, Makaton).
  4. Przykładowe narzędzia w budowaniu komunikacji dziecka z autyzmem – gesty, obrazki, pismo.
  5. Rodzaje reakcji werbalnych w podejściu Skinnera.
  6. Cele terapii w zakresie komunikacji.
  7. Programowanie terapii osoby z autyzmem w zakresie komunikacji.
  8. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem.
  9. Wykorzystanie AAC w nauce komunikowania się dziecka z autyzmem – etapy uczenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

12

Odpłatność
150,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu