logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
118

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu zdalnym nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Platforma e-learningowa – Google Classroom.
  2. Wideokonferencje w klasie – Zoom, Google Meet.
  3. Komunikacja głosowa w grupie – Discord.
  4. Współpraca w zespole – Microsoft Teams.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12-15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu