logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
118

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie edukacji nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Narzędzia i zasoby cyfrowe wspomagające proces edukacji.
  2. Analiza zasobów internetowych pod kątem możliwości wykorzystania ich w procesie nauczania – uczenia się.
  3. Metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia.
  5. Przygotowanie materiałów i ćwiczeń ułatwiających pracę na lekcji.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i nauczycieli podczas korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12–15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu