WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
117

Trudna klasa - jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Adresaci

 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy szkolni
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Obraz psychodydaktyczny trudnej klasy.
 2. Przyczyny i źródła mające wpływ na trudne postawy uczniów.
 3. Sposoby zapobiegania trudnym postawom.
 4. Zasady działania zespołu nauczycieli pracujących w trudnej klasie.
 5. Metody pracy z trudną klasą:
  1. profilaktyka pedagogiczna,
  2. terapia pedagogiczna.
 6. Studium przypadku – opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trudnej klasie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • udoskonalą umiejętności dydaktyczno-wychowawcze w zakresie pracy z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze i trudności w uczeniu się
 • dostrzegą korzyści z zespołowego rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych w trudnej klasie.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu