logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
117

Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu

Adresaci

Zakres treści

  1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem.
  2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem.
  3. Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg Tony Atwooda.
  4. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.
  5. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć.
  6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu