logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
117

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Adresaci

Zakres treści

  1. Zagrożenia w sieci Internet. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci.
  2. E-podręczniki i materiały multimedialne dostępne w sieci Internet.
  3. Tworzenie i wykorzystanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych.
  4. Praca domowa w formie elektronicznej.
  5. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12–15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu