logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
116

Jak integrować klasę?

Adresaci

Zakres treści

  1. Integrowanie – niezbędny element oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.
  2. Przełamanie barier w komunikowaniu się.
  3. Rozpoznawanie komunikatów innych ludzi.
  4. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
  5. Przełamywanie własnych słabości i ograniczeń.
  6. Przykłady ćwiczeń integracyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu