logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
116

Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej - specyfika funkcjonowania, metody pracy

Adresaci

Zakres treści

  1. Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu.
  2. Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
  3. Przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem.
  4. Zachowania trudne u uczniów z autyzmem – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać?
  5. Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych (diagnoza funkcjonalna).
  6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – zasady tworzenia, metody, techniki i formy pracy z uczniem z autyzmem, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
  7. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z autyzmem – analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu