logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
115

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Adresaci

Zakres treści

 1. Kompetencje cyfrowe w przepisach prawa (m.in. zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych, podstawa programowa kształcenia ogólnego).
 2. Zasady korzystania z TIK:
  1. kodeks TIK,
  2. bezpieczeństwo w sieci,
  3. prawa autorskie.
 3. Różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami.
 4. Narzędzia TIK przydatne w nauczaniu/uczeniu się uczniów:
  1. interaktywne aplikacje edukacyjne (Learningapps, Kahoot),
  2. oprogramowanie do przeprowadzania burzy mózgów (MindMap),
  3. przykłady narzędzi w nauczaniu różnych przedmiotów.
 5. Planowanie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15-20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu