logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
114

Google Classroom jako wirtualna klasa nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wykorzystanie szkolnej chmury G-Suite.
  2. Wykorzystanie narzędzi nauczania zdalnego jako wsparcia dla nauczania stacjonarnego – Google Classroom.
  3. Tworzenie nowych zajęć i ich edycja.
  4. Publikacja materiałów i zadań na platformie Classroom.
  5. Tworzenie oceny cząstkowej w programie.
  6. Tworzenie sprawdzianów, ankiet i przeprowadzanie testów.
  7. Komunikacja z uczniami w trybie tekstowym i wideokonferencji.
  8. Usprawnienie własnych kompetencji podczas pracy w Google Classroom.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
12-15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu