logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
114

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa

Adresaci

Zakres treści

  1. Klimat szkoły i klimat klasy.
  2. Elementy klimatu szkoły.
  3. Jak uczniowie widzą polską szkołę?
  4. Zależności między klimatem szkoły, a przemocą i agresją szkolną.
  5. Zależności między klimatem szkoły, a osiągnięciami szkolnymi i innymi aspektami funkcjonowania uczniów w szkole.
  6. Jak tworzyć właściwy klimat szkoły? (budowanie relacji, system oceniania, dbałość o przestrzeń).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
110,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu