logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
114

Wczesna obserwacja dziecka pod kątem spektrum zaburzeń autystycznych. Narzędzia badań przesiewowych nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Poziomy diagnozy spektrum autyzmu – standardy prowadzenia badań w kierunku autyzmu, w tym badań przesiewowych.
 2. Niepokojące objawy w rozwoju małego dziecka.
 3. Narzędzia badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu – wady i zalety:
  1. CHAT,
  2. M-CHAT,
  3. M-CHAT-R/F.
 4. Narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD.
 5. Narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online.
 6. Procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce.
 7. Sposoby przekazywania rodzicom wyników badań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu