logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
113

Profilaktyka i grupowa terapia logopedyczna z wykorzystaniem logorytmiki nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zajęcia logopedyczne – indywidualne i grupowe.
  2. Praca grupowa w ofercie logopedy.
  3. Grupa przedszkolna, grupa szkolna podczas zajęć logopedycznych – charakterystyka porównawcza.
  4. Logorytmika i inne pomysły oraz zabawy logopedyczne usprawniające rozwój języka i komunikacji w grupie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu