WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
112

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

  1. Wiadomości wstępne dotyczące tablicy interaktywnej.
  2. Prezentacja i przykładowe wykorzystanie oprogramowania dostarczonego z tablicą.
  3. Tablica interaktywna a oprogramowanie MS Office.
  4. Przykłady ćwiczeń interaktywnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają zastosowania tablicy interaktywnej jako nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym.
Liczba godzin
6
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu