logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
112

Jak skutecznie prowadzić zajęcia online? Wykorzystanie platformy Google Classroom i Hangouts Meet w komunikacji z uczniami i nauczycielami

Adresaci

Zakres treści

  1. Co to jest Chmura i jak z niej korzystać?
  2. Tworzenie zajęć, publikacja materiałów i tworzenie zadań w Google Classroom – dobre praktyki.
  3. Praca projektowa z uczniem na odległość – inspiracje.
  4. Opracowywanie testów, sprawdzanie i ocenianie prac uczniów.
  5. Aktywna komunikacja za pomocą platformy Google Classroom i Meet.
  6. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu