logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
11

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne regulujące działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  2. Diagnoza możliwości edukacyjnych oraz zasobów technologicznych naszych uczniów.
  3. Tworzenie wspólnej przestrzeni uczenia się oraz sposobów komunikacji z uczniami i ich rodzicami.
  4. Dobór synchronicznych i asynchronicznych sposobów nauczania uczniów.
  5. Dostosowanie sposobów oceniania uczniów w nauczaniu zdalnym.
  6. Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów w środowisku online.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu