logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
109

Efektywna praca nauczyciela wspomagającego z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

Zakres treści

  1. Budowanie motywacji – system wzmocnień, gospodarka żetonowa, rozkład wzmocnień.
  2. Nauka samodzielności – łańcuchy zachowań (metody uczenia i podpowiadania oraz wycofywania podpowiedzi).
  3. Stosowanie i dobór podpowiedzi oraz ich efektywne wycofywanie.
  4. Analiza zachowania, określanie jego funkcji.
  5. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi.
  6. Nauczanie bez błędu (metoda wyodrębnionych prób).
  7. Uczenie sytuacyjne.
  8. Efektywne programy terapeutyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu