logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
109

Kurs programowania w języku Scratch

Adresaci

Zakres treści

  1. Geneza środowiska Scratch. Zapoznanie się ze środowiskiem – praca w trybie online i offline.
  2. Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Pisak, Dane, Zdarzenia, Kontrola, Czujniki, Wyrażenia.
  3. Tworzenie prostych aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli.
  4. Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem.
  5. Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach swojego przedmiotu.
  6. Bezpieczne i mądre włączanie się w społeczność Scratcha. Uczenie się od innych i z innymi.
  7. Ocenianie prac uczniowskich: zastosowanych rozwiązań programistycznych, walorów estetycznych pracy, twórczego wkładu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
16
Odpłatność
200,00
Liczba uczestników w grupie
12--15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu