logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
109

Zobaczyć dysleksję - jak czyta dziecko z dysleksją?

Adresaci

Zakres treści

  1. Percepcja wzrokowa człowieka.
  2. Pomiar ruchu oczu.
  3. Wizualizacje wyników badań dzieci dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami w czytaniu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu