logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
108

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Definicja, przyczyny i objawy zaburzeń w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
  2. Symptomy specyficznych zaburzeń uczenia się.
  3. Diagnoza ucznia z zaburzeniami uczenia się jako podstawa oddziaływań terapeutycznych.
  4. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
  5. Zasady opracowywania programów wsparcia dla uczniów z zaburzeniami w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu