logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
107

Zaburzenia widzenia obuocznego czy dysleksja? Znaczenie terapii ortoptycznej w rozwoju i usprawnianiu widzenia obuocznego u dzieci i młodzieży nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Budowa anatomiczna narządu wzroku – elementy gałki ocznej i ich funkcje.
 2. Ruchy zbieżne i rozbieżne oczu, a czynność czytania:
  1. fiksacja, konwergencja, dywergencja, sakkady,
  2. funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami ruchów oczu.
 3. Badanie ruchów obuocznych:
  1. badanie konwergencji,
  2. badanie w 9 kierunkach spojrzenia.
 4. Wady refrakcji:
  1. krótkowzroczność, nadwzroczność, różnowzroczność, astygmatyzm,
  2. funkcjonowanie dziecka z wybraną wadą wzroku.
 5. Fizjologia widzenia – 3 stopnie widzenia obuocznego.
 6. Patofizjologia widzenia:
  1. rodzaje zeza (jawny, ukryty, porażenny, pozorny, spazm, zez akomodacyjny),
  2. niedowidzenie funkcjonalne.
 7. Trudności szkolne i emocjonalno–społeczne powstałe na skutek zaburzeń wzrokowych.
 8. Rola i postawa nauczyciela wobec ucznia z dysfunkcją narządu wzroku.
 9. Cele i założenia terapii ortoptycznej i pleoptycznej w gabinecie i w domu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu