WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
106

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci

  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego

Zakres treści

  1. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jako metoda wspierająca proces uczenia (się).
  2. Poznanie sposobów pozyskania i wykorzystywania przykładowych programów dostępnych w Sieci wspierających proces uczenia (się) małych dzieci.
  3. Praktyczne wykorzystanie programów z pakietu Microsoft Office oraz innych programów użytkowych do przygotowywania pomocy dydaktycznych.
  4. Praca w „chmurze”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają aplikacje wspierające proces nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • zaprojektują dobre lekcje z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)
  • nabędą umiejętność zastosowania narzędzi TIK w procesie budowania własnego warsztatu pracy.
Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
14--18

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu