logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
106

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
  2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
  3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, ze spektrum autyzmu.
  4. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu