logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
105

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

Zakres treści

  1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem.
  2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem.
  3. Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg Tony Atwooda.
  4. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.
  5. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć.
  6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu