WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
104

Nowoczesne technologie informatyczne w nauczaniu przedmiotowym

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Najnowsze trendy w informatyce.
 2. Praca w chmurze przyszłością informatyki.
 3. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych online (learning-apps).
 4. Wirtualne klasy i sprawdzanie postępów uczniów.
 5. Przechowywanie dokumentów w chmurze (Google Drive).
 6. Udostępnianie i współtworzenie dokumentów online.
 7. Formularze internetowe.
 8. Testy online ze sprawdzaniem wyników (Google Forms).
 9. Wykorzystanie tabletów i smartfonów na lekcji (Kahoot!).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zapoznają się najnowszymi trendami w dziedzinie informatyki
 • nabędą umiejętność tworzenia ćwiczeń interaktywnych online
 • nabędą umiejętność wykorzystywania tabletów i smartfonów w nauczaniu różnych przedmiotów.
Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
12--15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu