logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
104

Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej

w myśl nowej podstawy programowej

Adresaci

Zakres treści

  1. Kontrola i ocena osiągnięć edukacyjnych w świetle podstaw prawnych.
  2. Efekty uczniowskiej refleksji.
  3. Ocenianie sumatywne i formatywne.
  4. Praktyczne sposoby oceniania na zajęciach.
  5. Przykładowe tabele kryteriów oceny pracy uczniów (praca w zespole, plakat, dyskusja – różne typy, głośne czytanie).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu