logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
103

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Zespół objawów sugerujących zaburzenie ze spektrum autyzmu.
 2. Zespół Aspergera.
 3. Fobia społeczna.
 4. Stany z pogranicza/borderline – różnicowanie z wyżej wymienionymi.
 5. Osobowość nieprawidłowa i powikłana (objawy, przyczyny).
 6. Prawdopodobne przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 7. Zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/chorobą Aspergera.
 8. Zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w fobii społecznej.
 9. Elementy diagnozowania i różnicowania pomiędzy zaburzeniami zachowania, w tym ze spektrum autyzmu.
 10. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD/ADD), jako krańcowo odmienne zaburzenie.
 11. Ścieżki i metody postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.
 12. Rodzaje metod terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu