logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
103

Wykorzystanie oceniania kształtujacego w pracy wychowawczej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Określanie celu i kryteriów sukcesu w pracy wychowawczej z uczniem.
  2. Planowanie działań pozwalających uczniowi rozwiązać problem.
  3. Wspieranie uczniów w realizowaniu zaplanowanych działań.
  4. Udzielanie informacji zwrotnej.
  5. Rola samooceny w indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu