WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
103

Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

 1. Tradycyjne metody nauczania i narzędzia cyfrowe w edukacji.
 2. Innowacyjne metody kształcenia i narzędzia cyfrowe:
  1. Blended learning,
  2. cyfrowa aktywizacja uczniów – wykorzystanie narzędzi TIK w pracy na lekcji,
  3. lekcja odwrócona,
  4. metoda gamifikacji,
  5. metoda projektowa,
  6. model Bring Your Own Device.
 3. Planowanie lekcji z wykorzystaniem wybranej metody kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają innowacyjne metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 • opracują przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem poznanej metody.
Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu