logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
103

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych

Adresaci

Zakres treści

  1. Przegląd narzędzi TIK, które mogą być wykorzystane w procesach edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie różnorodnych aplikacji (w tym mobilnych) do aktywizacji uczniów w procesie nauczania – uczenia się.
  3. Ochrona danych i wizerunku w Internecie.
  4. Rozpoznawanie i reagowanie na fake newsy – jak kształtować krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
150,00
Liczba uczestników w grupie
12–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu