logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
102

Jak redagować program zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Programy do zajęć indywidualnych.
  2. Programy do zajęć grupowych.
  3. Programy do rewalidacji indywidualnej.
  4. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET).
  5. Ewaluacja programów do zajęć specjalistycznych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu