logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
102

Wzajemne uczenie się uczniów od siebie - IV strategia oceniania kształtujacego w praktyce nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Istota IV strategii oceniania kształtującego.
  2. Różne formy oceny koleżeńskiej.
  3. Techniki wzajemnego uczenia się uczniów od siebie.
  4. Planowanie fragmentu lekcji z wykorzystaniem poznanych technik.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu