WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji
102

Nowoczesne technologie w procesie uczenia (się)

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • zespoły nauczycieli

Zakres treści

 1. TIK w przepisach prawa, w tym Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
  1. kategorie klasyfikacji TIK,
  2. zasady korzystania z TIK,
  3. kodeks TIK,
  4. bezpieczeństwo w sieci,
  5. prawa autorskie.
 2. Nowoczesne narzędzia TIK (ebooki, multibooki, internetowe zasoby edukacyjne, wirtualne lekcje).
 3. Multimedialne zasoby edukacyjne i otwarte licencje edukacyjne:
  1. tworzenie multimediów (np. Prezi, Glogster),
  2. edytory tekstu (np. Google Docs),
  3. oprogramowanie do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania pomysłów (np. MindMap).
  4. interaktywne aplikacje edukacyjne (np. Learningapps, Edukator.pl),
  5. multimedia edukacyjne (np. KhanAcademy, Scholaris, E-podręczniki).
 4. Zasady planowania lekcji z wykorzystaniem TIK:
  1. dobór treści,
  2. formułowanie celów i kryteriów sukcesu,
  3. opracowanie ćwiczeń i zadań,
  4. indywidualizacja nauczania z wykorzystaniem TIK,
  5. ewaluacja celu zajęć.
 5. Planowanie zajęć z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych – tworzenie scenariuszy zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają narzędzia TIK przydatne w nauczaniu
 • nabędą umiejętność wykorzystania w pracy z uczniami otwartych zasobów edukacyjnych
 • zaplanują lekcję z wykorzystaniem TIK (opracują scenariusz/konspekt).
Liczba godzin
12
Odpłatność
180,00
Liczba uczestników w grupie
14--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu