WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
101

Nauczyciel wspomagający w szkole/placówce ogólnodostępnej

Adresaci

 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego – podstawa prawna.
 2. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym.
 3. Komunikacja z rodzicami dziecka.
 4. Główne problemy pojawiające się w pracy nauczyciela wspomagającego.
 5. Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.
 6. Wybrane skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem i jego rówieśnikami z klasy – praktyczne ćwiczenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat charakteru pracy nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej
 • pogłębią wiedzę na temat skutecznej komunikacji z rodzicami dziecka
 • poznają metody i praktyczne rozwiązania do zastosowania w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych na zajęciach.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu