logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
101

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.
  2. Zadania dyrektora, wychowawcy i specjalistów w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Redagowanie programów zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  5. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu