logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
101

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy

Adresaci

Zakres treści

  1. Funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  2. Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
  3. Przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem.
  4. Zachowania trudne u uczniów z autyzmem – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać?
  5. Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych (diagnoza funkcjonalna).
  6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – zasady tworzenia, metody, techniki i formy pracy z uczniem z autyzmem, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
  7. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z autyzmem – analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu