logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
101

Ocenianie kształtujące w praktyce

Adresaci

Zakres treści 1. Idea oceniania kształtującego.

  1. Ocenianie kształtujące jako sposób na efektywne nauczanie.
  2. Strategie oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, nacobezu, praca w grupach, informacja zwrotna.
  3. Metody i techniki w ocenianiu kształtującym.
  4. Zeszyt OK jako motywator uczniowski.
  5. Konstruowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracowanie scenariusza przykładowej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu