logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
101

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyficzne trudności w funkcjonowaniu językowym, komunikacyjnym i społecznym uczniów z autyzmem.
  2. Formy pracy nad rozwijaniem kompetencji językowej, komunikacyjnej i umiejętności społecznych u osób z autyzmem.
  3. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.
  4. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć.
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z autyzmem w szkole ogólnodostępnej – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
20-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu