logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
100

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R

Adresaci

Zakres treści

  1. Geneza powstania TEACCH.
  2. Prezentacja testu – istota testu i jego budowa (skala rozwoju, skala zachowań).
  3. Koncepcja oceny – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego.
  4. Posługiwanie się testem – kwalifikacje badacza, warunki, praktyczna prezentacja warsztatu badacza – podręcznik, materiały testowe, arkusze robocze.
  5. Praktyczne ćwiczenie sposobu oceny poszczególnych zadań (na podstawie materiałów video), wykonywania zadań testowych (praca w małych grupach) oraz ćwiczenie obliczania wyników testu (wynik surowy, wiek rozwoju).
  6. Prezentacja i interpretacja wyników – profil rozwoju, profil zachowań, iloraz rozwoju.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu