logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Organizacja szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia jest prowadzona przez cały rok. Kursy mogą być realizowane w sposób stacjonarny lub zdalny w zależności od preferencji uczestników. Po skompletowaniu grupy specjalista ds. szkoleń WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kursy doskonalące i nadające uprawnienia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać pocztą, faksem lub przez e-mail (skan) albo złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online. Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT.

Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont mBank Lublin:

Numery kont

47 1140 1094 0000 3068 2000 1001 — Lublin • wzór przelewu

90 1140 1094 0000 3068 2000 1003 — Zamość • wzór przelewu

36 1140 1094 0000 3068 2000 1005 — Biała Podlaska • wzór przelewu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawiane przez organizatora szkolenia.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do specjalistów ds. szkoleń WODN KURSOR:

Szkolenia rad pedagogicznych

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą, faksem lub przez e-mail (skan; poniżej jest do pobrania wzór zamówienia) lub przekazać konsultantowi oświatowemu, który kontaktuje się z Państwa szkołą/placówką.

Szkolenia rady pedagogicznej mogą być organizowane stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od preferencji zamawiającego.

Zaświadczenia, sporządzone na podstawie listy obecności uczestników na szkoleniu, są przesyłane na adres szkoły/placówki.

Pobierz kartę zgłoszenia

karta zgłoszenia na szkolenie

– karta zamówienia szkolenia dla grupy zorganizowanej: LublinZamośćBiała Podlaska

Kontakt

Lublin: wodn.lublin@kursor.edu.pl tel. 81 534 89 31 • faks 81 534 57 26

Zamość: wodn.zamosc@kursor.edu.pl tel. 84 638 70 00 • faks 84 638 70 08

Biała Podlaska: wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl tel. 83 342 25 78 • faks 83 342 25 28